terwijl wij uw onbetaalde
facturen incasseren.

Begin nu met het verbeteren van uw cashflow. Internationale Incasso.

No cure – No pay

Dit betekent dat u pas betaalt als de schuld succesvol is geïnd. Wij rekenen geen introductiekosten.​

Aanpak op maat

Wij zijn specialisten in deze branche en weten aan welke knoppen we moeten draaien om snel de beste resultaten te krijgen. Wij incasseren 95% van de schulden buitengerechtelijk.

Tailor-made approach

Onze incassodiensten zijn 100% maatwerk op basis van uw context. Wij verzekeren ervaren incassanten met dezelfde moedertaal als u en uw debiteuren.

Verbeter uw cashflow in slechts drie eenvoudige stappen!

Onze klanten

We hebben duizenden bedrijven over de hele wereld geholpen om hun cashflow te verbeteren met onze incassodiensten.

Gemakkelijk beginnen.

Ontvang een vrijblijvende offerte

Bespreek uw situatie met één van onze deskundige accountmanagers voor een vrijblijvende offerte.

Overhandig uw incassodossier

Upload de onbetaalde facturen en ondersteunende informatie via onze beveiligde online omgeving.

Verbeter uw cashflow

Ons doel is om uw schulden zo efficiënt en snel mogelijk te incasseren, zodat u zich kunt concentreren op uw core business.​

Wilt u een selectie van onze meest waardevolle blogs over credit management, gekozen door onze klanten?

Over ons.

CMC is een resultaatgericht incassobureau gespecialiseerd in het incasseren van achterstallige facturen en het voorkomen van toekomstige wanbetalingen. Wij werken voor MKB, multinationals en Fortune 500-bedrijven over de hele wereld.

Onze visie is om het betalingsproces van schulden in de B2B-industrie over de hele wereld te versnellen.

FAQ.

Zolang wij de kosten kunnen innen bij de debiteur, kost het u niets. Indien dit niet mogelijk is, dan brengen wij over het betaalde bedrag een commissie in rekening die gebaseerd is op de ouderdom van de schuld.

Op alle mogelijke manieren, d.w.z. via de telefoon, email, post, fax, social media, bezoek, etc.

Wij doen er alles aan om uw schuld te innen en bepalen per geval welke aanpak we moeten volgen. Afhankelijk van het wel of niet reageren door de debiteur is het mogelijk dat we onze aanpak tijdens het incassotraject wijzigen om alsnog succes te behalen voor onze klant.

Over het algemeen – berekend over de afgelopen jaren – kunnen wij 95% van de incassodossiers buitengerechtelijk incasseren. Dit is voornamelijk mogelijk door onze op maat gemaakte aanpak van onze incasso-experts.

Ja, onze grootste prioriteit is om de informatie van onze klanten zo veilig mogelijk te bewaren. Om deze reden wordt een flink percentage van onze omzet geïnvesteerd in IT-beveiliging en kantoorbeveiliging.

Wij hebben moedertaalsprekers van alle Europese talen in huis. Op verzoek kunnen wij ook andere talen aanbieden, zoals Mandarijn en Arabisch.

Jazeker, dat kunnen wij, zowel op lange termijn als op tijdelijke basis. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Volgens onze klanten zijn we beter dan de concurrentie vanwege onze indrukwekkende resultaten, onze native speakers, de goede en tijdige communicatie én onze menselijke benadering. Naar onze mening is dat ook de reden waarom andere incassobureaus, advocatenkantoren en kredietverzekeraars tot onze klanten behoren. Wij bieden hen iets dat zij niet in huis hebben.

Neem contact op.

Neem contact op.

FAQ.

As long as we collect the fees from the debtor, nothing. In case this is not possible we charge a commission over the paid amount, which is based on the age of the debt.

In every possible way, i.e. phone, email, post, fax, social media, visit, etc.

We do everything to collect your debt and determine per case what approach we should take. Depending on the debtors (non) reaction it is possible that we change our approach during the collection proces to achieve success for our client.

In general – calculated over the recent years – we are able to collect 95% of the debts we chase out of court. This is mainly possible by our tailor made approach done by our Debt Collection experts.

Yes, our number one priority is to keep our clients’ information as secure as possible. For the same reason, a good percentage of our revenue is invested in IT security and office security.

We have native speakers in house with whom we cover all European languages. On request we are also able to provide more foreign language i.e. Mandarin.

Yes, we are able to, both long term or on a temporary bases. Get in touch with us to discuss the possibilities.

According to our clients we are better than our competition because of the impressive results, our native speakers, the good & timely communication and our human-to-human approach. In our opinion that is also why other Debt Collection Agencies, Law offices and Credit Insurers are our clients. We offer them something they do not have in house.

Get in touch.

Get in touch.

Discuss your debt collection needs with CMC Worldwide and find the solution best suited for your needs. 

Discuss your debt collection needs with CMC Worldwide and find the solution best suited for your needs. 

FAQ.

As long as we collect the fees from the debtor, nothing. In case this is not possible we charge a commission over the paid amount, which is based on the age of the debt.

In every possible way, i.e. phone, email, post, fax, social media, visit, etc.

We do everything to collect your debt and determine per case what approach we should take. Depending on the debtors (non) reaction it is possible that we change our approach during the collection proces to achieve success for our client.

In general – calculated over the recent years – we are able to collect 95% of the debts we chase out of court. This is mainly possible by our tailor made approach done by our Debt Collection experts.

Yes, our number one priority is to keep our clients’ information as secure as possible. For the same reason, a good percentage of our revenue is invested in IT security and office security.

We have native speakers in house with whom we cover all European languages. On request we are also able to provide more foreign language i.e. Mandarin.

Yes, we are able to, both long term or on a temporary bases. Get in touch with us to discuss the possibilities.

According to our clients we are better than our competition because of the impressive results, our native speakers, the good & timely communication and our human-to-human approach. In our opinion that is also why other Debt Collection Agencies, Law offices and Credit Insurers are our clients. We offer them something they do not have in house.

Get in touch.

Get in touch.

Discuss your debt collection needs with CMC Worldwide and find the solution best suited for your needs. 

Discuss your debt collection needs with CMC Worldwide and find the solution best suited for your needs. 

Feiten.

The best selection for you.

Call me back!

Get a free quote!

Bel mij terug!!

Ontvang een gratis offerte!

De beste selectie voor u.